Menü Kapat

ELFİDA F1

   – Beith alpha tip hıyar çeşididir.
   – Bitkisi kısa boğumlu ve güçlü büyüme özelliğine sahiptir. Yaprakları nispeten iridir.
   – 40-50 cm’den sonra büyümesi sınırlı yan dallar verir. Daha sonra yan dallanma kesilir. Bir boğumdaki  dişi çiçek sayısı genelde 2-3 arasındadır.
   – Meyve uzunluğu sonbaharda 15-16 cm, ilkbaharda 16-17 cm kadardır. Rengi normal yeşildir.
   – Kısa boğumlu oluşundan dolayı özellikle yaz seracılığı yapılan yerler için çok uygundur. Akdeniz sahilindeki seralarda da sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde çok iyi sonuçlar alınmaktadır.
   – Tavsiye edildiği dönemlerde çok verimlidir.