فهرست بستن

OMAR F1

نوع : هیبرید گلخانه ای
 بوته : بوته ای قوی با ارتفاع متوسط، با میانگره های متوسط ، پر محصول
میوه : شکل میوه سیلندری و بلند با شیارهای باریک به رنگ  سبزتیره و بسیارلذیذ ، یکنواختی عالی از لحاظ شکل و سایز ، درهنگام برداشت سایز  16 تا 18 سانت
 زود رسی و عملکرد : رقمی زود رس و دارای عملکرد بسیار بالا
 مقاومت : مقاوم به سفیدک پودری
 تحمل پذیری : مقاوم به سرما ، مناسب کشت  در اوایل بهار و اواخر پاییزه در گلخانه

.