فهرست بستن

LALEZAR F1

نوع : هیبرید گلخانه ای
بوته : بوته ای قوی دارای رشد اولیه سریع ، پوشش برگی پهن و مناسب با میانگره های متوسط و پر محصول و خوشه های صاف و بلند
میوه : شکل میوه گرد ، به رنگ قرمز خوش رنگ و یکدست ازداخل و خارج ،یکنواختی عالی از لحاظ شکل و سایز ، میوه به وزن 50-45 گرم و در هر خوشه 10-8 میوه بسیار سفت و مقاوم به ترک خوردگی و بسیار خوشمزه ، ماندگاری پس از برداشت بسیاربالا
زود رسی و عملکرد : رقمی بسیار زود رس و عملکرد بسیار بالا
مقاومت : پژمردگی فوزاریومی (Fusarium  Oxysporium , f.sp.Radicis) ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV )و Curl Guatemala
تحمل پذیری : مقاوم به سرما و مناسب کشت بهاره و پاییزه ، مناسب کشت خاکی و هیدروپونیک