فهرست بستن

E-Z 2003 F1

نوع : هیبرید گلخانه ای
 بوته : بوته ای قوی ، با میانگره های کوتاه ، پر محصول
 میوه : شکل میوه سیلندری و بلند  به رنگ سبزبراق و بسیارخوشمزه، یکنواختی عالی از لحاظ شکل و سایز ، درهنگام برداشت سایز 17 تا 20 سانت
 زود رسی و عملکرد : رقمی زود رس و دارای عملکرد بسیار بالا
 مقاومت : مقاوم به سفیدک پودری
 تحمل پذیری : مناسب کشت  بهاره (دوره کشت اواخر دی ماه تا اواسط مهرماه) و در مناطقی که کشت گلخانه ای در تابستان انجام می شود، عملکرد بسیار خوبی دارد .

.