فهرست بستن

CEYLAN F1

نوع رقم  : خیار ميني مواتی واریته
   بوته :  بوته ای قوی ، با میانگره های کوتاه ، پر محصول
میوه : کوتاه، براق و سبز روشن، طعم عالی.طول میوه
13 سانتی متر (+3، -3) در هنگام برداشت.
 زود رسی و عملکرد : رقمی زود رس و دارای عملکرد بسیار بالا
بنابراین، از اواسط بهمن تا اواخر شهریور ماه، می توانید در گلخانه  کشت کنید.
 عملکرد بسیار بالا در کشتهای بهار و پاییزه؛ همچنین مناسب برای کشت تابستانی .
   مقاومت : مقاومت بالا در برابر سفیدک پودری.