فهرست بستن

BEYZADEH F1

نوع : هیبرید گلخانه ای
 بوته : بوته ای قوی ، با میانگره های متوسط ، پر محصول
 میوه : شکل میوه سیلندری صاف و بدون شیار ، یک رقم مینی  Semi Multi میباشد به رنگ سبزبراق و بسیارخوشمزه، یکنواختی عالی از لحاظ شکل و سایز ، درهنگام برداشت سایز 12 سانت
 زود رسی و عملکرد : رقمی زود رس و دارای عملکرد بسیار بالا
 مقاومت : مقاوم به سفیدک پودری
 تحمل پذیری : به دلیل مقاوم بودن به سرما مناسب کشت  پاییزه می باشد .