فهرست بستن

ALYANAK F1

نوع : هیبرید گلخانه ای
بوته : بوته ای قوی ، دارای پوشش برگی پهن و مناسب با میانگره های کوتاه
میوه : شکل میوه گرد ، به رنگ قرمز خوش رنگ و یکدست ازداخل و خارج ، یکنواختی عالی از لحاظ شکل و سایز و همرسی ، وزن میوه 180-200 گرم بسیارسفت ، طعم بی نظیر و ماندگاری پس از برداشت بسیاربالا
زود رسی و عملکرد : رقمی بسیار زود رس با عملکرد بسیار بالا
مقاومت : پژمردگی فوزاریومی (Fusarium  Oxysporium , f.sp.Radicis) ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV )
تحمل پذیری : مقاوم به سرما و مناسب کشت بهاره و پاییزه و تابستانه در مناطق مرتفع